Inschrijvingsformulier dans

Inschrijvingsformulier en contract dans - schooljaar 2019-2020

Naam leerling *
Naam leerling
Geboortedatum
Geboortedatum
1. Toon elke les respect, beleefdheid en dankbaarheid voor alle leerkrachten en alle andere leerlingen en iedereen die aanwezig is op de dansschool. 2. Ook op social media gaan wij respectvol om met elkaar, de dansdocenten en dansschool. Bij elke dansfoto of videofragment dat jij op social media post tag je de dansleerkracht en dansschool. 3. Foto's en/of videomateriaal (lessen en voorstellingen) kunnen door AllVision bvba binnen de context van professionele activiteiten en branding aangewend worden. 4. Choreografieën en producties van onze balletschool mogen zonder voorafgaandelijke toestemming niet gereproduceerd en/of gebruikt worden. 5. Je komt reeds aangekleed in je verplicht uniform (zie ander formulier) naar de les. Je haar is reeds netjes samen in een dot (of staart). 6. Graag enkel water en geen andere frisdranken meebrengen. Absoluut geen kauwgom. 7. We eindigen elke les met een applaus voor de leerkracht, voor elkaar en voor jezelf. 8. Elke les en op iedere dansvoorstelling of generale repetitie ben je aanwezig. 9. Bij afwezigheid verplicht tijdig Deborah verwittigen op 0496 60 26 83 of dvh@allvision.be met vermelding van reden. 10. Er is geen opvang voor of na de les. Enkel op aanvraag kunnen wij dit uitzonderlijk voorzien. 11. Inschrijvingen zijn voor een volledig schooljaar. Betalingen gebeuren in twee keer: een eerste maal uiterlijk voor 1 juli 2019 en een tweede maal uiterlijk voor 1 januari 2020. Betaling contant, via bancontact, of overschrijving op rekeningnummer van AllVision bvba BE75 6451 3028 2351. 12. Lesgelden zijn in geen enkel geval terugbetaalbaar. 13. In het inschrijvingsgeld zijn inbegrepen: 21% BTW, verzekering onderwijsinstelling (AIG polis# 2.452.675), lidmaatschap Jeugd & Dans. 14. Parkeren kan op eigen risico op de twee parkings van de balletschool. Voor je eigen veiligheid en dat van de kinderen vragen wij om je snelheid in de Paardenweg en de Korte Dosweg te matigen. Gelieve bij het wegrijden van onze parking steeds de Paardenweg naar rechts te willen oprijden zo maken wij een éénrichtingsverkeer. Dank voor uw begrip!
Naam mama *
Naam mama
Naam papa *
Naam papa
Telefoon/GSM mama: Telefoon/GSM papa:
Uw adres *
Uw adres